گروه مهندسی آلومین، در سال 1381 با هدف تامین مصالح، طراحی و اجرای نما، پنجره و در آلومینیومی و نمای شیشه ای تاسیس و به سرعت توانست جایگاهی رفیع در صنعت ساختمان ایران پیدا کند. این مجموعه همواره با کمک بهترین تکن.ولوژی مهندسی سعی بر آن داشته تا خدماتی با بیشترین کیفیت و با کمک بالاترین تکنولوژی روز ارائه دهد. مجموعه آلومین با کمک تیم طراحی و مهندسی خود کمک پیشرفته ترین ماشین آلات صنعتی توانسته پاسخگوی نیاز.کارفرمایان بسیاری در سراسر کشور باشد