محل پروژه: ایران - تهران
مالک: آقای خرم
Year of Construction: 2011
مساحت: 512 متر مربع
محل پروژه: ایران - دماوند
معمار: آقای جواهرچی
Year of Construction: 2017
مساحت: 260 متر مربع
محل پروژه: ایران - لواسان
معمار: TAO Studio
Year of Construction: 2013
مساحت: 685 متر مربع
محل پروژه: ایران - شیراز
مالک: آقای حجازی
معمار: آقای کاشف
Year of Construction: 2012
مساحت: 400 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 400 متر مربع
محل پروژه: ایران - عسلویه
مالک: HIA Co
معمار: شرکت راه شهر
Year of Construction: 2005
مساحت: 9200 متر مربع
پانل آلومینیومی کامپوزیت: 7200 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 2100 متر مربع

برج نگار

برج نگار

ارگ

ارگ

تات

تات

ویلا کیان

ویلا کیان

کتابخانه جدید

کتابخانه جدید

ویلا دهکده

ویلا دهکده

ریتال

ریتال

برج کیان

برج کیان

برزیل

برزیل

لادن

لادن

ویلا جردن

ویلا جردن

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

تکنو آجر

تکنو آجر

پردیس

پردیس

میترا

میترا

آرین شیمی

آرین شیمی

تاسوجی

تاسوجی

بیمارستان تبریز

بیمارستان تبریز

مترو تبریز

مترو تبریز

خانه امین

خانه امین

زمردی

زمردی

توانیر

توانیر

فرهاد

فرهاد

خلیج فارس

خلیج فارس

فرخ

فرخ

حجازی

حجازی

ویلا دماوند

ویلا دماوند

خرم

خرم