خدمات مشاوره ای آلومین پلی است میان طراحی بنا در مراحل اولیه و نصب و اجرای نما تا انتهای کار با حداقل خطای انسانی و کلاهش هزینه های گزاف ناشی از ضایعات.

شرکت آلومین، خدمات مشاوره، آماده سازی، طراحی و نصب سیستم های در و پنجره و نمای ساختمان ها را با بهره گیری از مهارت و تخصص مهندسین مجرب و با بالاترین سطح کیفیت تأمین می نماید. تجربه کاری ما شامل طراحی و اجرای پروژه های متعدد با مصالح و جزئیات خاص، ساختار کارا و سیستم های پیشرفته نما و سقف شیشه ای، درب و پنجره آلومنیومی، نمای کامپوزیت و چوبی و نصب سایه اندازهای متنوع می باشد.

خدمات این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

Right

Link Label

center

linl label

center

linl label

center

linl label

Bottom

Link Label

Bottom

Link Label