کشویی Thermo 445

کشویی Thermo 445 کشویی Thermo 445 کشویی Thermo 445

62.5 mm
70 mm
70 mm
Up to 130 Kg
Up to 130 Kg
Up to 59 mm
24 mm Polyamide
ضریب شکست UFUf=2.3-2.9 W/m2K
CLASS E900
CLASS 4

ارزش بالایی برای پول

صرفه جویی در مصرف انرژی بالا به دلیل بهره وری بالای سیستم

افزایش سطح امنیت

سطح بالای عایق صدا

نور طبیعی پیشرفته به لطف امکان استفاده از ارسی پنهان

سهولت استفاده و عملکرد بالا

طراحی مدرن برای پنجره ها با خط صاف یا منحنی

کیفیت بالا با عملکردهای مجاز

افزایش بارهای استاتیکی و عملکرد در شرایط شدید آب و هوایی

عمق فریم 62.5 mm
عمق بازشو 70 mm
حداقل ارتفاع نمایان 70 mm
وزن با شیشه Up to 130 Kg
حداکثر وزن بازشو Up to 130 Kg
ضخامت شیشه Up to 59 mm
عرض عایق حرارتی 24 mm Polyamide
ضریب شکست UF Uf=2.3-2.9 W/m2K
نفوذ پذیری آب CLASS E900
نفوذ پذیری هوا CLASS 4
Ask about this product

مشخصات فنی

عمق فریم 62.5 mm
عمق بازشو 70 mm
حداقل ارتفاع نمایان 70 mm
وزن با شیشه Up to 130 Kg
حداکثر وزن بازشو Up to 130 Kg
ضخامت شیشه Up to 59 mm
عرض عایق حرارتی 24 mm Polyamide

استاندارد ها

نفوذ پذیری آب CLASS E900
نفوذ پذیری هوا CLASS 4