سیستم SMARTIA M10800 Atrium

SMARTIA M10800 یک سیستم عایق بندی شده کامل برای دهلیزها است که برای سازه های محکم ایده آل است و می تواند به طور موثر تمام نیازهای معماری را برآورده کند ، به عنوان مثال ایجاد چند ضلعی های ساده و پیچیده و محوطه های باغ

مزایا

بهره وری کافی انرژی

افزایش سطح راحتی

افزایش سطح امنیت

تقویت نور طبیعی

عملکرد با کیفیت بالا و تضمین شده

افزایش دوام و عملکرد در شرایط شدید آب و هوایی

گزینه های بسیار گسترده ای در مورد راه حل های خاص و اختصاصی

سهولت استفاده با امکان حرکت الکتریکی

Ask about this product