سیستم SMARTIA M65

SMARTIA M65 یک سیستم دیوار پرده ای واحد و ایده آل برای ساختمانهای بلند است که آزادی طراحی معماری را فراهم می کند. ساخت پاکت ساختمان با مونتاژ پانل های بزرگ متشکل از قاب های شیشه ای فراوان ، چه ساختاری و چه با روکش های آلومینیومی قابل مشاهده انجام می شود. هر واحد می تواند توسط معمار آزادانه طراحی شود ، در حالی که سیستم کاربرد آسان و ایمن را تضمین می کند.

Ask about this product