شرکت آلومین در طول سال ها فعالیت خود، پروژه های زیادی را انجام داده که در ادامه تعدادی از این پروژه ها را مشاهده می کنید

برج نگار

برج نگار

ارگ

ارگ

تات

تات

ویلا کیان

ویلا کیان

کتابخانه جدید

کتابخانه جدید

ویلا دهکده

ویلا دهکده

ریتال

ریتال

برج کیان

برج کیان

برزیل

برزیل

لادن

لادن

ویلا جردن

ویلا جردن

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

تکنو آجر

تکنو آجر

پردیس

پردیس

میترا

میترا

آرین شیمی

آرین شیمی

تاسوجی

تاسوجی

بیمارستان تبریز

بیمارستان تبریز

مترو تبریز

مترو تبریز

خانه امین

خانه امین

زمردی

زمردی

توانیر

توانیر

فرهاد

فرهاد

خلیج فارس

خلیج فارس

فرخ

فرخ

حجازی

حجازی

ویلا دماوند

ویلا دماوند

خرم

خرم