محل پروژه: ایران - ساری
مالک: شرکت آرین شیمی
سال ساخت: 2017
مساحت: 550 متر مربع
نمای شیشه ای آلومینیومی: 400 متر مربع