محل پروژه: ایران - لواسان
معمار: آقای کاشف
سال ساخت: 2008