محل پروژه: ایران - تهران
مالک: شرکت تکنو آجر
سال ساخت: 2011
مساحت: 320 متر مربع