محل پروژه: ایران - لواسان
معمار: A1 Architecture
سال ساخت: 2014
مساحت: 73 متر مربع