محل پروژه: ایران - تهران
مالک: آقای خرم
سال ساخت: 2011
مساحت: 512 متر مربع