محل پروژه: ایران - دماوند
معمار: آقای جواهرچی
سال ساخت: 2017
مساحت: 260 متر مربع