سیستم W50

سیستم W50 یک سیستم عایق بندی حرارتی است که با استفاده از مولیون و ترانسوم ، میله های فاصله پلی آمید ، صفحات فشار و روکش دکمه ها کار می کند. ویژگی خاص این سیستم عایق حرارتی حاصل از طریق پروفیل عایق تقویت شده از فایبرگلاس است که در قسمت داخلی سازه تنظیم می شود. با استفاده از پروفیل های فاصله دار یا پروفیل های ضد آب می توان به شکاف هایی دست یافت که امکان قرار دادن شیشه یا پانل را با ضخامت 24 تا 38 میلی متر فراهم می کند. همراه با پنجره ها و درها عملکرد ، عملکرد ، همگنی و سادگی سازنده را تضمین می کند ترکیبی از W50 / RG75 یا RG60 برای درها و پنجره ها با قاب و ارسی قابل مشاهده. ترکیبی از W50 / RGB برای درها و پنجره ها با قاب قابل مشاهده و ارسی پنهان. ترکیبی از W50 با یک پنجره چرخشی ، برای دهانه های خارجی ، با یک قاب مخفی و ارسی ، از خارج کاملاً نامرئی.

Ask about this product