محل پروژه: ایران - تهران
معمار: آقای موسی پناه
سال ساخت: 2011
مساحت: 240 متر مربع